Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Komisja Edukacji RMK, Wydział Edukacji UMK , Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium Naukowo – Szkoleniowym pt.

„Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne,”

które odbędzie się dnia 2 grudnia  2019r. w godzinach od 12:30 do 16:30 w XXI Liceum Ogólnokształcącym (sala teatralna) na Osiedlu Tysiąclecia 15 w Krakowie.

Seminarium skierowane jest do  nauczycieli szkół podstawowych.

Celem seminarium jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie wprowadzania w praktykę edukacyjną założeń wybranych paradygmatów dydaktycznych, określających i wyjaśniających analizę rzeczywistości edukacyjnej, kształtujących sposoby myślenia na temat współczesnego procesu nauczania i uczenia się oraz zapoznanie z działalnością systemu szkolnego w Finlandii.

Po ukończeniu seminarium otrzymacie Państwo certyfikat.


Program konferencji.pdf


Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej 

https://poradnia-psychologiczna.com/konferencje do dnia 27 listopada br. 

Opublikowano 14 lis 2019