Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

w celu złożenia dokumentów na Zespół Orzekający należy dostarczyć do sekretariatu poradni:

  • wniosek rodzica, opiekuna prawnego na specjalnym druku (do pobrania)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza SPECJALISTĘ na specjalnym druku (do pobrania),
  • opinię o uczniu ze szkoły (do pobrania),
  • aktualną opinię psychologiczno – pedagogiczną wydaną nie wcześniej niż dwa lata w stosunku do daty posiedzenia zespołu orzekającego (ksero wydanej opinii przez specjalistę). Jeżeli dziecko było diagnozowane w naszej poradni także prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów, wraz z kserem opinii.