• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

- wniosek rodzica, opiekuna prawnego na specjalnym druku (do pobrania)

- aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę na specjalnym druku (do pobrania )

- opinię o uczniu ze szkoły (do pobrania)

- aktualna opinię psychologiczno – pedagogiczną wydaną nie wcześniej niż dwa lata w stosunku do daty posiedzenia zespołu orzekającego (ksero wydanej opinii przez specjalistę)