Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Діти з-за кордону

Все більше дітей з Польщі навчається закордоном. Однією з причин такого зростання є велика хвиля еміграції. Проблема полягає в тому, що небагато дітей-емігрантів вивчає польську мову. У тих дітей, що повертаються до Польщі, виникають труднощі з навчанням. Передусім, це стосується писання, читання та історії. Учня, який повертається до Польщі або приїжджає з-за кордону, приймають до польської школи на основі табеля успішності чи свідоцтва про закінчення школи чи освітнього етапу, виданого закордонною школою (місцевою школою, європейською школою чи польською школою в Афінах і Москві), а також останнього табеля успішності, виданого в Польщі, та кількості навчальних років учня.

Перед тим, як залишити країну поточного перебування, учню необхідно отримати табель успішності (за умови, що його видають в системі шкільної освіти цієї країни) або свідоцтво про закінчення школи чи освітнього етапу, який видається директором школи, яку відвідував учень. Якщо Ви приїхали не з Європи, отримані документи рекомендується завірити в польському консульстві аби уникнути можливих проблем з їх визнанням в польській школі.

Школа може створити підготовче відділення для учнів, що приїхали або повернулися з-за кордону. Рішення щодо вступу учня до підготовчого відділення приймає група спеціалістів, до складу якої входять два вчителі та педагог/психолог. Кількість учнів в підготовчому відділенні не повинна перевищувати 15. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється відповідно до шкільної програми, але методи та форми роботи адаптуються до індивідуальних освітніх і розвивальних потреб, а також розумових і фізичних здібностей учнів. На підготовчому відділенні заняття проводять вчителі різних дисциплін разом з особою, яка володіє мовою країни походження учня. На підготовчому відділенні дозволяється навчання в комбінованих класах. Якщо протягом навчального року відбувається прийом великої кількості учнів, підготовче відділення може створюватися протягом навчального року. На підготовчому відділенні викладання польської мови здійснюється відповідно до навчальної програми, розробленої на основі базової програми курсів польської мови для іноземців, не менше 3 годин на тиждень.

Якщо учні, що приїхали з-за кордону, зобов'язані відвідувати школу, але вони не знають польської мови або володіють польською на рівні недостатньому для навчання, керівник школи організовує на базі школи додаткові безкоштовні курси польської мови у вигляді індивідуальних або групових занять згідно з вимогами базової навчальної програми загальноосвітньої школи. Максимальна тривалість курсів - 12 місяців, не менше 2 аудиторних годин на тиждень.

За аналогічним принципом школа організовує додаткові компенсаційні заняття для вирівнювання т. зв. відмінностей в програмі. Відмінності в програмі дисциплін, що вивчає дитина-іммігрант в школі, виявляються вчителем дисципліни. Тижневий розклад додаткових уроків з польської мови та компенсаційних занять затверджується директором школи за погодженням з учителем. Максимально допустима кількість таких занять на тиждень - 5 годин.

Окрім того, діти з іноземним громадянством мають право відвідувати уроки мови та культури своєї країни. Такі уроки організовуються закордонними дипломатичними/консульськими установами або культурно-освітніми товариствами на території Польщі. Заняття організовуються за погодженням з дирекцією школи, не більше 5 аудиторних годин на тиждень.

У дітей і молоді, що повертаються з-за кордону, є можливість продовжити навчання іноземною мовою в двомовних школах. Такі школи - простіший спосіб інтеграції іноземних учнів в польську систему освіти. Навчання в таких школах відбувається двома мовами – польською (перша) та іноземною (друга). Двомовні гімназії та ліцеї призначені для тих дітей, які володіють сучасною іноземною мовою (переважно англійською, французькою чи німецькою) та хочуть продовжувати її вивчення на поглибленому рівні. Учні двомовних класів проходять набагато ширшу програму з іноземної мови.

Незалежно від громадянства, діти, що приїжджають до Польщі, мають право користуватися послугами державних дитячих садків, державних шкіл і навчальних закладів безкоштовно, тобто нарівні з польськими дітьми.