Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi


KONFERENCJE ORGANIZOWANE
I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ - NAGRANIA
 • kwiecień/ maj 2010r. Konferencja „Dyskalkulia – mity a prawda o problemie”.
 • 2014/15 Konferencja Samorządowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie wybitni w szkole – radość czy kłopot?”. 
 • 29 marca 2016r. „Edukacja włączająca - alternatywa czy wyzwanie? Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny ktoś
 • 22 września 2016 r. konferencja szkoleniowa pt. „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • 14.12.2016r. „Quo vadis szkoło? Procesowe wspomaganie szkół przez Poradnie Specjalistyczne w Krakowie

https://www.youtube.com/channel/UCpkuya2s20dI2jP4dRMFfBg/videos

 • 28.09.2017r. - Konferencja “Raz, dwa trzy... programujesz Ty. Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”.
 • 11 grudnia 2017r. konferencja szkoleniowa zatytułowana „Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji”.
 • 14 maja 2018 roku trzecia konferencja organizowana w ramach programu „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”,
 • Spotkanie i konferencja Dla pedagogów i dyrektorów szkół i przedszkoli „Włącz różnorodność. Wielokulturowość w polskiej szkole. Wielokulturowość w polskim przedszkolu. Jestem na tak” .
 • Drugie spotkanie, dedykowane dyrektorom przedszkoli „Włącz różnorodność. Wielokulturowość w polskim przedszkolu. Jestem na TAK” odbyło się 7 czerwca 2018 r., również w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
 • 15 czerwca 2018 r. Konferencja "Nauczyciel - rodzicem, Rodzic - nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka". Wczesnej Pomocy Psycholo-giczno-Pedagogicznej oraz Krakowski Ośrodek Terapii.

https://www.youtube.com/channel/UC3RrlqZH_0pJPcH7A5G2d8w/videos

 • 30 maja 2019 r. „Zagrożenia bezpieczeństwa w polskiej szkole”.
 • 5 października 2018 r. „Nauczyciel - rodzicem, rodzic - nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka” - cz. II.
 • Konferencja szkoleniowa, specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy w szkole, z elementami antyterrorystycznymi
 • 7 czerwca 2019r. „Bezpieczny Kraków- Bezpieczna Szkoła”.
 • Mózg w czasie pandemii cz. I -  wsparcie uczniów w zdalnej edukacji. 28.05.2020

https://drive.google.com/open?id=1B1hcrqxKX4D2f5x3fUs4vMmp69NDE3TP/view?usp=sharing

 • Mózg w czasie pandemii cz. II - wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji 19.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1RuJNbms71c2KlEun2auHMenlE4l4J3kH/view?usp=sharing

 • Mózg w czasie pandemii cz. III wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej 08.10. 2020

https://drive.google.com/file/d/1-XDDphmaf8giugbMyoMPfb_-3At7nxY_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yxeqBdSrlIaTRTdYPIWZXbN7xO1FgORs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IudoXB4DE15q6-AxYewibcrQRPtul55A/view?usp=sharing

 • "Szkoła Optymalna13.10.2020

https://drive.google.com/file/d/1uVpXGm15jHtgH9tG8_nh1d7DAvmiMVED/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDzEh9g0ZpZCBE-0oxKbuwh4RhuXG9vw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OrmCdLDlcLsho_ZIo4FwJQfwKRZmwTag/view?usp=sharing

 • Mózg w czasie pandemii cz. IV- wsparcie rodziców w zdalnej edukacji 03.12.2020  

https://drive.google.com/file/d/1LgHiW-2iMsoupBtgFbmZh3F2QqtoCXnA/view?usp=sharing

 • „Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia. Konteksty pandemii. Jak skutecznie modelować relacje dzieci – technologie cyfrowe”  29.04.2021
 • "Pocovidowa szkoła – nowe zagrożenia, jak organizować bezpieczną szkołę po tak długiej izolacji" 9.06.2021 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKXzoMrlei8

 • "Sytuacje trudne w trakcie i po powrocie do szkół – formy wsparcia"  23 września 2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=hZ7Np8dlvjU

 • Konferencja z cyklu z "Bezpieczny Kraków" - "Uzależnienia behawioralne - nowe formy zagrożeń"  25.11.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=6vbiGDQpf5E

 • 4 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

https://www.youtube.com/watch?v=YVAie5TPE38

 • 9 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=iKE3af0ocIk

 • 15 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=KrpEBs8Lix8

 • 22 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=VD9T9lNKg0I 

 • 1 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=YBl3HuTHpmM 

 • 5 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

https://www.youtube.com/watch?v=TItCAEyJTgI 

 • 12 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=kDYZyL81_GE 

 • 12 maj 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 https://www.youtube.com/watch?v=uSOfT7t5Mhc

 • 31 maj 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

https://s3.amazonaws.com/site-archiebot-production/storage/a_bd3d80012a3e703d82298291c64e7592/gfefndp57hxfv5g4181r7zozu6t2np6ig7jq1opagjrrzrwzeoccc2smxwkhoqj0.mp4

 • 24 marzec 2023 "A child is a child. International Conference: National dialogue on promoting accessible and inclusive education"

 https://www.youtube.com/watch?v=0rXCuNv2r_g&ab_channel=UNICEFEurope%26CentralAsia