Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi


KONFERENCJE ORGANIZOWANE
I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ - NAGRANIA

 • kwiecień/ maj 2010r. Konferencja „Dyskalkulia – mity a prawda o problemie”.
 • 2014/15 Konferencja Samorządowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie wybitni w szkole – radość czy kłopot?”. 
 • 29 marca 2016r. „Edukacja włączająca - alternatywa czy wyzwanie? Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny ktoś
 • 22 września 2016 r. konferencja szkoleniowa pt. „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • 14.12.2016r. „Quo vadis szkoło? Procesowe wspomaganie szkół przez Poradnie Specjalistyczne w Krakowie

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 28.09.2017r. - Konferencja “Raz, dwa trzy... programujesz Ty. Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”.
 • 11 grudnia 2017r. konferencja szkoleniowa zatytułowana „Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji”.
 • 14 maja 2018 roku trzecia konferencja organizowana w ramach programu „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”,
 • Spotkanie i konferencja Dla pedagogów i dyrektorów szkół i przedszkoli „Włącz różnorodność. Wielokulturowość w polskiej szkole. Wielokulturowość w polskim przedszkolu. Jestem na tak” .
 • Drugie spotkanie, dedykowane dyrektorom przedszkoli „Włącz różnorodność. Wielokulturowość w polskim przedszkolu. Jestem na TAK” odbyło się 7 czerwca 2018 r., również w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
 • 15 czerwca 2018 r. Konferencja "Nauczyciel - rodzicem, Rodzic - nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka". Wczesnej Pomocy Psycholo-giczno-Pedagogicznej oraz Krakowski Ośrodek Terapii.

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 30 maja 2019 r. „Zagrożenia bezpieczeństwa w polskiej szkole”.
 • 5 października 2018 r. „Nauczyciel - rodzicem, rodzic - nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka” - cz. II.
 • Konferencja szkoleniowa, specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy w szkole, z elementami antyterrorystycznymi
 • 7 czerwca 2019r. „Bezpieczny Kraków- Bezpieczna Szkoła”.
 • Mózg w czasie pandemii cz. I -  wsparcie uczniów w zdalnej edukacji. 28.05.2020

Obejrzyj konferencję tutaj

 • Mózg w czasie pandemii cz. II - wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji 19.06.2020

Obejrzyj konferencję tutaj

 • Mózg w czasie pandemii cz. III wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej 08.10. 2020
 • "Szkoła Optymalna13.10.2020
 • Mózg w czasie pandemii cz. IV- wsparcie rodziców w zdalnej edukacji 03.12.2020  
 • „Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia. Konteksty pandemii. Jak skutecznie modelować relacje dzieci – technologie cyfrowe”  29.04.2021
 • "Pocovidowa szkoła – nowe zagrożenia, jak organizować bezpieczną szkołę po tak długiej izolacji" 9.06.2021 r. 

Obejrzyj konferencję tutaj

 • "Sytuacje trudne w trakcie i po powrocie do szkół – formy wsparcia"  23 września 2021 r.

Obejrzyj konferencję tutaj

 • Konferencja z cyklu z "Bezpieczny Kraków" - "Uzależnienia behawioralne - nowe formy zagrożeń"  25.11.2021 

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 4 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 9 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj

 • 15 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj

 • 22 marca 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj 

 • 1 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj 

 • 5 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

Obejrzyj konferencję tutaj 

 • 12 kwietnia 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj 

 • 12 maj 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

 Obejrzyj konferencję tutaj

 • 31 maj 2022 r. "Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe"

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 24 marzec 2023 "A child is a child. International Conference: National dialogue on promoting accessible and inclusive education"

 Obejrzyj konferencję tutaj

 • 23 listopad 2023 "Szkoła otwarta dla wszystkich - webinar I- "Różnorodność - Neuroróżnorodność"

Obejrzyj konferencję tutaj 

 • 12 grudzień 2023 "Szkoła otwarta dla wszystkich-Odporność psychiczna w kontekście kryzysów psychicznych - II webinar 

Obejrzyj konferencję tutaj

 • 21 marzec 2024 "Szkoła otwarta dla wszystkich-Ja czyli kto? Zawsze jest czas na dobre rzeczy"-III webinar

Obejrzyj konferencję tutaj