Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
ROK SZKOLNY 2023/2024

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci
Z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

W razie zapotrzebowania na szkolenie z danego zakresu prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Dziecko z doświadczeniem migracji w szkole - aspekty językowe i psychologiczne

P. Mikke

O. Horobets

Przedstawienie pracy metodą biofeedback. Zasady i warunki kwalifikowania dziecka do tej formy terapii

B. Tchorzewska

Dziecko z dysleksją. Charakterystyka i funkcjonowanie

M. Natanek

M. Karakuszka-Baran

“Słodki cukiereczek “ warsztaty dla nauczycieli dzieci cukrzycowych. Co nauczyciel ma wiedzieć , żeby rozumieć i wspierać w rozwoju dziecko przewlekle chore?

I. Kaznowska

Jak nawiązać i podtrzymać pozytywne relacje z trudnym uczniem?

Sz. Rozmus, 

M. Biłan- Brozenbach

Wspieranie uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych

B. Sroka, K. Gorzko

Skuteczność terapii EEG Biofeedback Czego możemy oczekiwać ? Wskazania i przeciwwskazania do tego typu terapii

J. Radoń

Gry i zabawy stymulujące rozwój myślenia matematycznego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

M. Masłowska

Porozmawiajmy o….. osoby wysoko wrażliwe we współczesnym świecie

Anna PasekSZKOLENIA DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2023/2024

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci
Z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

W razie zapotrzebowania na szkolenie z danego zakresu prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Przedstawienie pracy metodą biofeedback. Co może niepokoić w opisie EEG? 

B. Tchorzewska

“Mój Cukiereczek “ - warsztaty dla rodziców dzieci cukrzycowych. Jak Rodzice mogą zachęcać dziecko do radości w rozwoju?

I. Kaznowska

Jak warto wspierać dziecko z afazją w domu i w szkole?

A. Paluch

Zasady bezpiecznej pracy przed komputerem dla dzieci

K. Gorzko

B. Sroka

Uczeń z dysleksją w szkole ponadpodstawowej

M. Natanek

M. Karakuszka-Baran

Jak ćwiczyć w domu z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi?

Sz. Rozmus

M. Biłan-Brozenbach

Jak wspomagać dziecko z wadą wymowy?

A. Pasek

M. Bujas

Gry i zabawy stymulujące rozwój myślenia matematycznego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

M. Masłowska