Przejdź do oferty dla rodziców

Oferta dla nauczycieli


OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI


L.p.
Tematyka
Osoba prowadząca
MIESIĄC
1.
Interpretacja opinii psychologiczno - pedagogicznych - dostosowanie wymagań dla uczniów zgodnie z zawartymi w opinii zaleceniami


M.Mosur/K.Gorzko
październik 2019
2.
Oddziały przygotowawcze - kto, dla kogo i w jaki sposób?
U. Majcher-Legawiec
październik 2019
3.
Dziecko z dysleksją. Charakterystyka i funkcjonowanie
M.Natanek/M.Karakuszka
listopad 2019
4.
Leworęczność u dzieci.
G.Witko
listopad 2019
5.
Podstawowe założenia coachingu w pracy nauczyciela
Sz.Rozmus/A.Duda
grudzień 2019
6.
Jak wspierać dziecko afatyczne w szkole - warsztaty dla nauczycieli
A.Paluch/I.Jackowska
styczeń 2020
7.
Wspieranie i motywowanie uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych
B.Sroka/A.Pasek
luty 2020
8.
RAZ, DWA, TRZY, LICZYSZ TY! - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami szkół podstawowych przejawiających trudności w nauce matematyki
M.Masłowska/M.Biłan-Brozenbach
marzec 2020
9.
Wpływ metody EEG biofeedback na poprawę procesów uczenia się pamięci oraz zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży
B.Tchorzewska/ J.Radoń
marzec 2020
10
“Uczeń chorujący na cukrzycę insulinozależną” - skuteczne sposoby komunikacji/pakiet wiedzy formalnej
D.Sarna/B.Woszczyna
kwiecień 2020
11.
Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
J.Bień/M.Bprczyk
maj 2020
12
Konsultacje dla nauczycieli dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
J. Bień, M. Biłan-Brozenbach, A. Duda, K. Gorzko,   M. Karakuszka, M. Masłowska,M. Mosur, M. Natanek, A. Paluch, J. Radoń, Sz. Rozmus, D. Sarna, B. Sroka, B. Tchorzewska,G.Witko,B.Woszczyna,


Oferta dla rodziców


OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RODZICÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI


LP
TEMATYKA
OSOBA PROWADZĄCA
MIESIĄC
1
RAZ, DWA, TRZY, LICZYSZ TY! - warsztaty dla rodziców dzieci przejawiających trudności w nauce matematyki
M. Masłowska/M.Biłan-Brozenbach
październik 2019
2
Nie chcę mi się, czyli jak skutecznie motywować dziecko do pracy w domu?
Sz.Rozmus/A.Duda
listopad 2019
3
Gotowość szkolna przedszkolaków - dobrą prognozą do sukcesów edukacyjnych w szkole
J.Bień/M.Borczyk
grudzień 2019
4
"Mój cukiereczek" warsztat dla rodziców dzieci chorujących na cukrzycę  insulinozależną - jak wspierać skutecznie w rozwoju kompetencji pomimo  trudności
D. Sarna/B.Woszczyna
styczeń 2020
5
Wpływ metody bioffedback na poprawę procesów uczenia się pamięci oraz zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży
B. Tchorzewska/ J.Radoń
styczeń 2020
6
Zasady postępowania z dzieckiem zaburzonym językowo, w tym afatycznym
A.Paluch/I.Jackowska
luty 2020
7
Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową na terenie domu –ćwiczenia i zabawy  
 M. Mosur/K.Gorzko
marzec 2020
8
Stres migracyjny i rola środowiska przyjmującego w adaptacji/integracji uczniów z doświadczeniem migracji
U.Majcher-Legawiec
marzec 2020
9
Uczeń z dysleksją w szkole  ponadpodstawowej
M. Natanek/M.Karakuszka
kwiecień 2020
10
Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do rozpoczęcia edukacji szkolnej
B.Sroka/A.Pasek
maj 2020
11
Leworęczność u dzieci
G.Witko
maj 2020
12
Konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją rozwojową, z inteligencją  niższą niż przeciętna, przybywających z zagranicy, z zaburzeniami  komunikacji językowej
M. Mosur, B. Sroka, A. Duda, K. Gorzko, M. Biłan – Brozenbach,  A.  Paluch , M. Masłowska, Sz. Rozmus. M. Natanek , A. Pasek, D. Sarna, B.  Tchorzewska, J. Radoń,  J. Bień, M. Karakuszka, K. Gorzko
przez cały rok szkolny 2019/2020