SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
ROK SZKOLNY 2022/2023

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci
Z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

W razie zapotrzebowania na szkolenie z danego zakresu prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Dziecko z doświadczeniem migracji w szkole - aspekty językowe i psychologiczne P. Mikke
O. Horobets
Przedstawienie pracy metodą biofeedback. Zasady i warunki kwalifikowania dziecka do tej formy terapii B. Tchorzewska
Dziecko z dysleksją. Charakterystyka i funkcjonowanie M. Natanek
M. Karakuszka-Baran
“Słodki cukiereczek “ warsztaty dla nauczycieli dzieci cukrzycowych. Co nauczyciel ma wiedzieć , żeby rozumieć i wspierać w rozwoju dziecko przewlekle chore? I. Kaznowska
Jak nawiązać i podtrzymać pozytywne relacje z trudnym uczniem? Sz. Rozmus, 
M. Biłan- Brozenbach
Wspieranie uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych B. Sroka, K. Gorzko
Skuteczność terapii EEG Biofeedback Czego możemy oczekiwać ? Wskazania i przeciwwskazania do tego typu terapii J. Radoń
Gry i zabawy stymulujące rozwój myślenia matematycznego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym M. Masłowska
Porozmawiajmy o….. osoby wysoko wrażliwe we współczesnym świecie Anna Pasek


SZKOLENIA DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2022/2023

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci
Z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

W razie zapotrzebowania na szkolenie z danego zakresu prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Przedstawienie pracy metodą biofeedback. Co może niepokoić w opisie EEG?  B. Tchorzewska
“Mój Cukiereczek “ - warsztaty dla rodziców dzieci cukrzycowych. Jak Rodzice mogą zachęcać dziecko do radości w rozwoju? I. Kaznowska
Jak warto wspierać dziecko z afazją w domu i w szkole? A. Paluch
Zasady bezpiecznej pracy przed komputerem dla dzieci K. Gorzko
B. Sroka
Uczeń z dysleksją w szkole ponadpodstawowej M. Natanek
M. Karakuszka-Baran
Jak ćwiczyć w domu z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi? Sz. Rozmus
M. Biłan-Brozenbach
Jak wspomagać dziecko z wadą wymowy? A. Pasek
M. Bujas
Gry i zabawy stymulujące rozwój myślenia matematycznego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym M. Masłowska