Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

W naszej Poradni dzieci przyjmowane są na prośbę rodziców.

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.


Kryteria przyjmowania dzieci:

  • dzieci przejawiające trudności w nauce o dużym nasileniu;
  • dzieci z zaburzoną komunikacją językową;
  • dzieci przybywające z zagranicy i z mniejszości narodowych;


Etapy diagnozy:

  • indywidualne spotkanie z Rodzicami, podczas którego psycholog przeprowadza wywiad, analizuje dostarczoną przez Rodziców dokumentację i dokonuje kwalifikacji na badania diagnostyczne lub do pracy terapeutycznej;
  • odpowiednia diagnoza: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna;
  • omówienie z Rodzicami wydanej opinii psychologicznej, pedagogicznej,logopedycznej oraz przekazanie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

Istnieje także możliwość wykonania w naszej Poradni przesiewowych badań pod kątem Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Platformą Badań Zmysłów.