Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

W procesie wspomagania rozwoju ważną rolę odgrywają sieci współpracy i samokształcenia. „Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa. Metoda ta wykorzystywana jest w różnych obszarach życia społecznego. Coraz częściej używa się jej również w edukacji. Sieci oferują naturalne środowisko uczenia się.


W sieci łączą się nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet szkoły. W ten sposób wspólnie pracują nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką szkolną. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe, ponieważ wykonywanym zadaniom towarzyszy nie tylko indywidualna refleksja, ale także rozmowa, wymiana poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami. Praca w sieci jest szansą na jakościowy rozwój organizacji.


Czytaj więcej :  Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia

Do sieci współpracy i samokształcenia można się zgłaszać przez cały rok. Osoby zainteresowane współpracą w tych sieciach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza: 

ZAPISY DO SIECI 2023/2024