• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wykaz Szkół objętych współpracą w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków

1. Szkoła Podstawowa Nr 34
dyr Paulina Serednicka
2. Szkoła Podstawowa Nr 101 dyr Elżbieta Twardosz-Mamica
3. Szkoła Podstawowa Nr 27 dyr Alicja Kostrz
4. Szkoła Podstawowa Nr 41
dyr Rafał Buchelt
5.
Przedszkole Samorządowe Nr 34
dyr Jolanta Klimowska
6. Liceum Ogólnokształcące NR XXVII
dyr Agnieszka Chyc-Szewczyk