Wykaz placówek objętych współpracą w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021

 • Szkoła Podstawowa nr 27  w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 36  w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 41  w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 54   w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 65   w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 106   w Krakowie 
 • Szkoła Podstawowa nr 101   w Krakowie  
 • Szkoła Podstawowa nr 111  w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr  140  w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 158    w Krakowie 
 • Szkoła Podstawowa im.bł C.Borzęckiej  w Krakowie
 • Zespół  Szkół Geodezyjno –Drogowych i Gospodarki Wodnej  w Krakowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1  w Krakowie
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4  w Krakowie
 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr15 w Krakowie
 • Przedszkole nr 34 w Krakowie
 • Przedszkole nr 94  w Krakowie
 • Przedszkole nr 121  w Krakowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie