Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Wykaz placówek objętych współpracą w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2023/2024

W chwili obecnej przyjmowane są zgłoszenia szkół i placówek do wspomagania na rok szkolny 2023/2024