• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wykaz Szkół objętych współpracą w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków

1. Szkoła Podstawowa Nr 36 dyr Ryszard Sikora
2. Szkoła Podstawowa Nr 47 dyr Jolanta Klimowska
3. Szkoła Podstawowa Nr 111 dyr Bernadetta Bochenek
4. Szkoła Podstawowa Nr 101 dyr Elżbieta Twardosz-Mamica
5. Szkoła Podstawowa Nr 27 dyr Alicja Kostrz
6. Szkoła Podstawowa Nr 124 dyr Bartosz Rutkowski
7. Szkoła Podstawowa Nr 158 dyr Jerzy Kubieniec
8. Samorządowe Przedszkole Nr 34 dyr Jolanta Klimowska
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
dyr Mariola Reguła
10. Szkoła Podstawowa Nr 16
dyr. Bogdan Dobrucki
11.

12.