Wykaz placówek objętych współpracą w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2022/2023

W chwili obecnej przyjmowane są zgłoszenia szkół i placówek do wspomagania na rok szkolny 2022/2023