• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
ul. Gertrudy 2,
31-046 Kraków
Warsztat pracy nauczyciela
w klasach I –III szkoły podstawowej

Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
Wiesława Kubieniec SPPPDDZNE, ul.św Gertrudy 2.
tel: 12 422 43 83

Zgłoszenia przyjmowane są w formie
Formularz zgoszenia do sieci 2019.docprzesłanego w formie skanu na adres
joanna.markielowska@gmail.com
Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego
Grupa docelowa:
Nauczyciele,specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich
Dominika Izdebska-Długosz
Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm 
Grupa docelowa:
Nauczyciele,logopedzi, psycholodzy,pedagodzy ze: SP /gimnazjów

Izabela Jackowska
Dla nauczycieli dzieci jąkających się w różnym wieku szkolnym Bożena Ruta
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII
Grupa docelowa:
Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII
Renata Flis
Twórcze metody pracy z uczniami na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych
Grupa docelowa:
Nauczyciele, Specjaliści ze SP
Jarosław Ligęza
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
Grupa docelowa:
Nauczyciele,specjaliści
Stanisław Bobula
Sieć dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła
Grupa docelowa:
Dyrektorzy
Radosław Świergosz
Interwencja w kryzysie - Bezpieczna Szkoła
Grupa docelowa:
Dyrektorzy,specjaliści
Barbara Woszczyna

Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych
Grupa docelowa:
Asystenci, mediatorzy wielokulturowi

Urszula Majcher-Legawiec