• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
ul. Gertrudy 2,
31-046 Kraków
Warsztat pracy nauczyciela
w klasach I –III szkoły podstawowej

Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
Wiesława Kubieniec SPPPDDZNE, ul.św Gertrudy 2.
tel: 12 422 43 83

Zgłoszenia przyjmowane są w formie
popr SPPPDDZNE-Formularz zgoszenia do sieci 2018.doc przesłanego w formie skanu na adres
joanna.markielowska@gmail.com
Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego
Grupa docelowa:
Nauczyciele,specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich
dr Dominika Bucko
Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm i jąkanie
Grupa docelowa:
Nauczyciele,logopedzi, psycholodzy,pedagodzy ze: SP /gimnazjów

Izabela Jackowska
Dla nauczycieli dzieci jąkających się w różnym wieku szkolnym Bożena Ruta
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII
Grupa docelowa:
Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII
Renata Flis
Umiejętności coachingowe w organizacji efektywnej współpracy z rodzicami i dziećmi 
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, Pedagodzy, Specjaliści
Jarosław Ligęza
Dla dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji i wielokulturowości
Grupa docelowa:
jw.
Urszula Majcher-Legawiec
Uczeń ze SPE w szkole ponadpodstawowej
Grupa docelowa:
Dla nauczycieli, dyrektorów i szkolnych specjalistów
Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej
Grupa docelowa:
gr I- nauczycieli
gr II- dyrektorzy
gr III- dyrektorzy pierwszej kadencji
Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli
Dla psychologów pracujących w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Grupa docelowa:
jw.
Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli