Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi sieci działających w naszej poradni: 

https://poradnia-psychologiczna.com/news/sieci-wspolpracy-i-samoksztalcenia-w-spppddzne

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci 
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 
w Krakowie
ul. Gertrudy 2,
31-046 Kraków

Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I –III szkoły podstawowej
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

Wiesława Kubieniec
SPPPDDZNE

ul.św Gertrudy 2.
tel: 12 422 43 83

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznego formularza dostępnego na stronie:

ZAPISY DO SIECI
Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości 
i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego
Grupa docelowa:
Nauczyciele, specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich

Dominika Izdebska-Długosz

Zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży
Grupa docelowa:
Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Adriana Kloskowska

Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole 
Grupa docelowa:
Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Paulina Rutkowska

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII
Grupa docelowa:
Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII

Renata Flis

Sieć dla Dyrektorów - Akademia Menedżera Oświaty
Grupa docelowa:
Dyrektorzy

Radosław Świergosz

Couching w edukacji
Grupa docelowa: wicedyrektorzy

Anna Ryszka

Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych
Grupa docelowa:
Asystenci, mediatorzy wielokulturowi

Urszula Majcher-Legawiec


Praca w zróżnicowanej klasie z uczniami z SPE

Grupa docelowa:

nauczyciele szkolnictwa specjalnego

Zyta Czechowska