Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,


W roku szkolnym 2023/2024 podobnie jak w ubiegłych latach, proponujemy kontynuację działań w ramach realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Zapraszamy do kontynuacji działań wszystkie placówki uprzednio objęte wsparciem przez naszą Poradnię, ale proponujemy także współpracę innym szkołom/przedszkolom/placówkom z Gminy Miejskiej Kraków.


W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

-diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,

-wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,

-bieżącym monitoringu i ocenie efektywności,

-opracowaniu form wsparcia: możliwość udziału nauczycieli w szkoleniu w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dydaktycznych dotyczącego zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje grupowe i indywidualne dla specjalistów.


Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z naszą Poradnią. W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.


Od lutego 2024r. poza kontynuacją procesowego wspomagania, zapraszamy na certyfikowane szkolenie TUS, wg autorskiej metody zespołu specjalistów Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Szkoły zainteresowane zdobyciem uprawnień trenera TUS poprzez Certyfikowane szkolenie LekTUS.Placówka może wybrać jedną z ww. form wsparcia.


W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOŁY SZKOLENIA i KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE W FORMIE ONLINE, STACJONARNIE LUB W SPOSÓB MIESZANY.


Zapraszamy również do skorzystania z oferty Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE

Link do strony internetowej przez którą można zapisywać się do sieci na rok szkolny 2023/2024 https://www.poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy .

W przypadku zgłoszeń placówek do wspomagania, w karcie zgłoszenia szkoły/placówki na rok szkolny 2023/2024 proszę zaznaczyć jedną wybraną przez Państwa formę wspomagania w 2023/2024 r  i przesłać do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁlub w formie papierowej na adres ul. św. Gertrudy 2, 21-046 Kraków.

Karta zgłoszenia SZKOŁY- SPPPDDZNE Wspomaganie 2023-2024 (1).docx


Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić także poprzez:

kontakt mailowy : spppddzne@gmail.com


Kontakt w zakresie wspomagania:

Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com

Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, ewadybowicz@gmail.com


Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE
Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE