Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,


Nasza Poradnia stara się być blisko nauczycieli i odpowiadać na potrzeby i oczekiwania szkół, przedszkoli i placówek.

W związku z powyższym na Państwa prośbę w roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kontynuację działań dla szkół i placówek w ramach realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do współpracy wszystkie placówki dotychczas objęte wsparciem przez naszą Poradnię, ale także proponujemy współpracę innym szkołom/przedszkolom/ placówkom z Gminy Miejskiej Kraków.


W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

  • diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
  • opracowaniu form wsparcia: możliwość udziału nauczycieli w szkoleniu w wymiarze nie większym niż 8 godzin dydaktycznych (w tym konsultacje grupowe i indywidualne prowadzone przez specjalistów) w zdiagnozowanym obszarze potrzeb,
  • wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,
  • bieżącym monitoringu i ocenie efektywności.


Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z naszą Poradnią.

W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.


W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOŁY SZKOLENIA i KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE W FORMIE ONLINE, STACJONARNIE LUB W SPOSÓB MIESZANY


Formę wspomagania w roku szkolnym 2022/2023 prosimy zaznaczyć w Karcie zgłoszenia SZKOŁY- SPPPDDZNE Wspomaganie 2022-2023.doc do współpracy z SPPPDDZNE i przesłać do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁlub w formie papierowej na adres ul. św. Gertrudy 2, 21-046 Kraków.

Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE