Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,


W roku szk. 2022/2023 proponujemy kontynuację działań dla szkół w ramach realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do kontynuacji działań wszystkie placówki dotychczas objęte wsparciem przez naszą Poradnię, ale także proponujemy współpracę w nowym roku innym szkołom/przedszkolom/placówkom z Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

  • diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
  • opracowaniu form wsparcia: udział nauczycieli w konkretnym programie (szkolenie w wymiarze nie więcej niż 12 godzin dydaktycznych), konsultacje grupowe i indywidualne specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,
  • bieżącym monitoringu i ocenie efektywności.

Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z naszą Poradnią.

W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOŁY SZKOLENIA i KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE W FORMIE ONLINE, STACJONARNIE LUB W SPOSÓB MIESZANY.


Zapraszamy również do skorzystania z oferty Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE.

Formę wspomagania w 2022/2023 r. prosimy wybrać poprzez formularz: ZAPISY DO SIECI

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić także poprzez:

  • kontakt mailowy : spppddzne@gmail.com
  • Kontakt w zakresie wspomagania:


Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com


Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, ewadybowicz@gmail.com
Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE