Lista dostępnych sieci współpracy


Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I –III szkoły podstawowe

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich

Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Praca z uczniami z trudnościami w komunikowaniu się

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII

Twórcze metody pracy z uczniami na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści

Wyzwania edukacyjne XXI wieku

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści

Sieć dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy

Interwencja w kryzysie - Bezpieczna Szkoła

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy, specjaliści

Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Asystenci, mediatorzy wielokulturowi

Sieć wsparcia dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego oraz szkolnych specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: nauczyciele szkolnictwa specjalnego