Lista dostępnych sieci współpracy


Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I –III szkoły podstawowe

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, specjaliści ze SP/gimnazjów i szkół średnich

Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Praca z uczniami z trudnościami w komunikowaniu się

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. I-III oraz IV-VIII

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy nauczyciele, specjaliści z edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III oraz szkół podstawowych IV-VIII

Sieć dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy

Interwencja w kryzysie - Bezpieczna Szkoła

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Dyrektorzy, specjaliści

Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: Asystenci, mediatorzy wielokulturowi

Sieć wsparcia dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego oraz szkolnych specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Czas trwania: Rok szkolny 2022/2023


Grupa docelowa: nauczyciele szkolnictwa specjalnego

Program LifePlan Academy

Czas trwania: X-XII 2022


Staramy się być blisko nauczycieli i odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Konsultujemy się z dyrektorami placówek i słuchamy waszych oczekiwań, wiemy ze czasem jest trudno wybrać odpowiednie, dopasowane potrzeb i możliwości. Stąd też wzięła się nowa propozycja programu, którą proponujemy nauczycielom,specjalistom w bieżącym roku szkolnym . W bieżącym roku szkolnym poza kontynuacją procesowego wspomagania, proponujemy szkolenia kierowane do indywidualnych pracowników. Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie profilaktyczno–wychowawczym LifePlan Academy opartym o autorską Metodę Biegun opracowaną przez podróżnika Marka Kamińskiego na bazie jego życiowych doświadczeń popartych wiedzą z zakresu psychologii osiągania celów ( więcej informacji - Program LifePlan Academy) tu trzeba podlinkowac materialy) Nauczycielom pracującym z młodzieżą w wieku 14-17 lat proponujemy w tym zakresie dwa 4 godz. Szkolenia zakończone certyfikatem w obszarze prowadzenia LifePlan Academy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt Lustro

Czas trwania: X-XII 2022


Zapraszamy nauczycieli (w szczególności wychowawców klas), psychologów i pedagogów szkół ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. “Projekt lustro”. Jest to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej , który w swoim założeniu opiera się na potrzebach uczniów i uczennic wynikających z wiedzy na temat psychologii rozwojowej nastolatków, wiedzy neurobiologicznej i badaniach dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży. W swoim założeniu głównym czynnikiem wzmacniającym czynniki chroniące i jednocześnie osłabiającym czynniki ryzyka są pogłębione relacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz relacje między uczniami w klasie jako pozytywnej grupie rówieśniczej.( więcej informacji - “Projekt lustro”.

BEZPŁATNE Szkolenie wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji już w przyszłym tygodniu. Trwa rekrutacja!

Czas trwania: 16 luty 2023r, godz. 9:00-17:00


BEZPŁATNE Szkolenie wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji już w przyszłym tygodniu. Trwa rekrutacja! Za sprawą współpracy nawiązanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) organizowane będą szkolenia dla krakowskich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze z nich odbędzie się już 15 lutego 2023 roku godz. 9.00-17.00 i będzie dotyczyć wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM – agendy ONZ ds. migracji. Przygotowując program spotkań wzięty pod uwagę wieloletnie doświadczenie pracy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego. Pierwszy moduł spotkania będzie prowadzony przez psychologów, natomiast drugi przez nauczycieli/edukatorów pochodzenia ukraińskiego. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy w środowisku klasy wielokulturowym. Oprócz aspektów psychologicznych związanych z doświadczeniem migracji. W ramach warsztatów omówione zostaną także różnice w ukraińskim i polskim systemie edukacji. Przedstawioną zostaną też metody pracy z uczniem i rodzicem z Ukrainy, jak również propozycje ćwiczeń integracyjnych – informuje IOM. Trwa rekrutacja zainteresowanych nauczycieli, a liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie odbędzie się w Wydziale Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, V piętro, pok. 511). IOM oferuje uczestnikom prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, bezpłatne szkolenie z zapewnieniem przerwy lunchowej. Rekrutację prowadzi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.