Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

Renata Flis - Doradca Metodyczny, koordynator sieci współpracy i samokształcenia przy SPPPDDZNE

tel. 502842481

e-mail : renfli58@gmail.com

Ewa Dybowicz - koordynator merytoryczny ds. wspomagania rozwoju szkół przy SPPPDDZNE 

tel. kom: 604 77 66 05,

e-mail : ewadybowicz@gmail.com

Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół  

e-mail: spppddzne@gmail.com