Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Wspomaganie rozwoju szkół 2019/2020

W roku szk. 2019/2020 rozpoczęliśmy kolejną edycję Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków.  Sześć placówek zgłosiło chęć współpracy w zakresie wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju.  W szkołach objętych wspomaganiem odbyły się warsztaty diagnostyczne na podstawie których określono obszary rozwojowe szkoły oraz przygotowano oferty doskonalenia. Stałym ważnym elementem wspomagania jest współpraca z Animatorami Rozwoju Szkół, dzięki której możliwe jest przygotowanie Planów Rozwoju szkoły, harmonogramów działań oraz stałe monitorowanie ich realizacji.


Szkołom, które w ubiegłych latach korzystały już z naszej oferty i przeszły cykl procesowego wspomagania w bieżącym roku szkolnym zaproponowaliśmy wsparcia w postaci uczestnictwa w projekcie pt. „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków” którego autorem i realizatorem jest S. Bobula.  Celem tej formy wspomagania w której w bieżącym roku szkolnym uczestniczy 6 szkół, jest realizacja zadań promujących zdrowie oraz profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzież. W ramach działań związanych z tym projektem realizowane są warsztaty diagnostyczno - rozwojowe, na podstawie których określane są potrzeby społeczności szkolnej. Wyniki diagnozy stanowią wyznacznik do przygotowania form wsparcia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów.  Pomocą objęci zostają także uczniowie i rodzice. Analizie i modyfikacji podlegają programy wychowawczo -profilaktyczne. Do praktyki szkolonej wdrażane są nowe sposoby i rozwiązania.


Nauczyciele ze szkół, które w ubiegłym roku brały udział w tym projekcie kontynuują swoje działania w ramach sieci współpracy „Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.


SPPPDZNE realizując Wspomaganie Rozwoju Szkół współorganizowała konferencję naukową zatytułowaną „Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy przebić” oraz Seminarium Naukowo – Szkoleniowego   dla nauczycieli szkół podstawowych pt. „Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne.”


Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek to także organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.  Ułatwiają one wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Uczestnicy mają wpływ na tematykę spotkań i szkoleń. Dla uczestników sieci zaplanowane są spotkania z ekspertami a w ramach działalności sieci koordynatorzy przeprowadzają otwarte dla wszystkich nauczycieli szkolenia związane z tematyką prowadzonej przez nich sieci.


W związku z obowiązująca kwarantanną i zawieszeniem zajęć w szkołach realizacja Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków odbywa się on-line i na platformach. Zdalnie działają również sieci współpracy i samokształcenia działające przy naszej poradni. Uczestnicy sieci kontaktują się ze sobą w formie on-line dzieląc się   ciekawymi ofertami, programami, szkoleniami, aplikacjami z których warto skorzystać w tym czasie oraz przykładami ciekawych zajęć i materiałami do wykorzystania w czasie trwającej pandemii.


Działania prowadzone w ubiegłych latach


Wykaz szkoleń prowadzanych przez koordynatorów sieci w 2017r.
Wykaz szkoleń zrealizowanych w szkołach w 2017/2018r.

Wykaz szkoleń prowadzonych przez koordynatorów sieci w 2018.pdf.docx

Wykaz szkoleń zrealizowanych w szkołach w 2018/2019r. .pdf