Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Dominika Izdebska-Długosz

Koordynator sieci dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego, jako obcego/drugiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 18 lat uczy obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego systemu językowego osób władających językami wschodniosłowiańskimi: Ukraińców, Rosjan i Białorusinów. Bada błędy gramatyczne tych grup i opracowuje metody, techniki oraz ćwiczenia pomagające przezwyciężać najczęstsze problemy z polszczyzną tych uczniów. Autorka podręcznika z ćwiczeniami gramatycznymi dla Ukraińców pt. „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-B1)” z powodzeniem wykorzystywanego także w szkołach w pracy z uczniami pochodzącymi z Ukrainy. Autorka monografii poświęconej polonistom szkolnym i ich powinnościom oraz wielu artykułów naukowych, dotyczących zarówno nauczania języka polskiego jako obcego, jak i problemów związanych z migracją Ukraińców do Polski.

Renata Flis

Doradca metodyczny, koordynator sieci dla koordynatorów sieci metodycznych i problemowych

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli

w Gminie Miejskiej Kraków.  Autorka książek i  publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów  ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli  z całej Polsce. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „ Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji

Narodowej II Stopnia oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

Wiesława Kubieniec

Koordynator sieci: Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I–III szkoły podstawowej

Nauczyciel dyplomowany,  edukacji wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji indywidualnej w  Szkole Podstawowej nr 41 w Krakowie. Autorka i realizatorka programów nauczania i innowacji pedagogicznych , między innymi : „Autorska koncepcja pracy z klasą od „0” do klasy 3”, „ Innowacyjny program pracy z klasą – zintegrowana edukacja” , „ Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,  „Rozwój przez edukację  – zajęcia plastyczne”. Równocześnie od wielu lat jest liderem zespołu nauczycieli I etapu edukacyjnego i wielokrotnym opiekunem stażu nauczycieli różnych specjalności.  Bardzo lubi pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwzajemnienie – ceni współpracę i dzielenie się doświadczeniem, organizowała wiele  lekcji otwartych dla nauczycieli, lekcje ćwiczeniowe dla studentów, szkolenia Rad Pedagogicznych i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Ewa Dybowicz

Koordynator sieci dla Organizatorów Rozwoju Szkół i Animatorów Rozwoju Szkół

Psycholog

Radosław Świergosz

Koordynator sieci dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła

Trener z 10-letnim doświadczeniem szkoleniowym pracy z nauczycielami w wymiarze 5000 h. Specjalizuje się w umiejętnościach miękkich nauczycieli przydatnych przy współpracy w RP, komunikacji z rodzicami, zarządzaniu konfliktem, czy rozwoju osobistym nauczycieli. W procesowym wspomaganiu w Gminie Miejskiej Kraków obecny od 2015 roku jako ekspert (szkoleniowiec) oraz koordynator sieci. Wyznaje zasadę, że "jeśli chcesz zmienić to co otrzymujesz, musisz zmienić to co dajesz".

Adrianna Kloskowska

Koordynator sieci: Zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Grudziądzu, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, certyfikowany trener umiejętności społecznych, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, mówca motywacyjny, autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych, broszur tematycznych wydanych przez Forum Media Polska 2022/2023: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Od obserwacji przez planowanie do realizowania wsparcia, Stymulacja sensoryczna metodą motoryczno-słuchowo-narracyjną, Jak efektywnie wspierać rozwój procesów integracji sensorycznej u dzieci, Przebieg procesów integracji sensorycznej w autyzmie,  Uczeń z autyzmem w szkole. Jak projektować przestrzeń rozwojową mózgów nieneurotypowych, Zaburzenia przetwarzanie słuchowego u dzieci, Znaczenie rozwoju mechanizmów posturalnych dla rozwoju dziecka oraz licznych artykułów, które publikuje m. in. w Charakterach, Małych Charakterach, Mindful Kids, Newsweek Psychologii, Głosie Pedagogicznym, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesnej Edukacji, Życiu Szkoły, TIKu w Edukacji, Polonistyce, Terapii Specjalnej, Głosie Uczelni UMK; redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Integracja Sensoryczna 1-3/2021, członkini Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych (2021-2023), członkini Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neuronauki, prowadzi na FB strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców, mama nastolatki.

Paulina Rutkowska

Koordynator sieci: Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: pedagogika specjalna. Od 14 lat nauczycielka i terapeutka w zespole szkół specjalnych.  Ukończyła studia podyplomowe, kierunek – wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Specjalizuje się w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu wykorzystując metodę alternatywnej i wspierającej komunikacji – AAC, którą wdraża na lekcjach oraz realizując projekty edukacyjne dla uczniów z trudnościami w komunikowaniu się. Dzieli się własnymi doświadczeniami wspierając nauczycieli, jak i rodziców w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych m.in. prowadząc bloga https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com.

Anna Ryszka

Koordynator sieci: Interwencja w kryzysie - Bezpieczna Szkoła

Urszula Majcher-Legawiec

Koordynator sieci: Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych

Zyta Czechowska

Koordynator sieci Praca w zróżnicowanej klasie z uczniami ze SPE

Nauczycielka Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl.www.nodnzytaczechowska.pl 

Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 27 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Trenerka Asów Internetu i Fundacji Szkoły z Klasą. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną Ambasadorką programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka Dell Technologies, Ei System, Członkini Rady Programowej Fundacji Orange.