Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Jąkanie –  to zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. 

Początek jąkania najczęściej ma miejsce w okresie intensywnego rozwoju mowy i języka. Wysiłek dziecka podczas mówienia i normalny stres towarzyszący dojrzewaniu mogą być bezpośrednimi czynnikami powodującymi krótkie powtórzenia, zawahania i przeciągania dźwięków, które są charakterystyczne zarówno dla jąkania wczesno-dziecięcego, jak i dla dysfluencji (niepłynności) typowych dla mowy w ogóle. Te pierwsze objawy niepłynności w mowie stopniowo ustępują i znikają u większości dzieci, ale niektóre z nich będą się dalej jąkać.

  • Jeżeli niepłynność w mówieniu występuje w okresie rozwoju mowy u małego dziecka - zawsze zasięgnij porady logopedy.
  • Logopeda zdiagnozuje jąkanie od rozwojowej niepłynności mówienia, poradzi rodzicom, w jaki sposób mają mówić do dziecka, aby uczyć je płynnej mowy oraz wyjaśni mechanizmy powstawania niepłynności mówienia, a także wskaże sposoby pomocy dziecku podczas mówienia.