W dniu 11 grudnia 2017r., w sali plenarnej Urzędu Miasta Krakowa, przy os. Zgody odbyła się konferencja szkoleniowa zatytułowana „Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji”. Wśród uczestników znaleźli się dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści krakowskich szkół, przedszkoli i placówek. Pierwszy wystąpił poprowadził prof. Janusz Morbitzer z wykładem pt.: „Ku lepszej edukacji w hybrydowym świecie – nowa kultura uczenia się”. Kolejnym prelegentem był dr Jarosław Kordziński mówiący o tworzeniu odpowiedzialności u uczniów w wykładzie pt.: „Turkusowy nauczyciel, czyli jak zbudować odpowiedzialność uczniów za uczenie się”. Następnie wystąpili: dr Indira Lachowicz: „Praca w zespole czy praca zespołowa?”, mgr Jarosław Ligęza: „Miejsce coachingu w polskiej szkole, czyli kilka refleksji płynących z praktyki” oraz mgr Renata Flis: „Sieciowanie – nowy wymiar relacji”. Wszyscy prelegenci odnosili się swoich wykładach do tematyki wartości i znaczenia relacji uczeń-nauczyciel, podkreślając rolę nauczyciela w tworzeniu przestrzeni dla dialogu opartego na partnerskich relacjach oraz budowaniu atmosfery sprzyjającej efektywnej współ pracy wszystkich podmiotów. Podzielili się także swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku w obszarze nowej kultury nauczania i uczenia się. Podjęli także tematykę potrzeb, oczekiwań i możliwości zrekonstruowania współczesnej szkoły.

Konferencja zorganizowana została przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną Krakowski Ośrodek Terapii. 

oprac. Magdalena Biłan-Brozenbach


Program konfefencji

Opublikowano 22 gru 2017