BEZPŁATNE Szkolenie wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji już w przyszłym tygodniu. Trwa rekrutacja!


Czas trwania

16 luty 2023r, godz. 9:00-17:00

Utworzono

2023-02-09 11:04:10

Aktywny

Tak

Opis: BEZPŁATNE Szkolenie wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji już w przyszłym tygodniu. Trwa rekrutacja! Za sprawą współpracy nawiązanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) organizowane będą szkolenia dla krakowskich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze z nich odbędzie się już 15 lutego 2023 roku godz. 9.00-17.00 i będzie dotyczyć wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM – agendy ONZ ds. migracji. Przygotowując program spotkań wzięty pod uwagę wieloletnie doświadczenie pracy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego. Pierwszy moduł spotkania będzie prowadzony przez psychologów, natomiast drugi przez nauczycieli/edukatorów pochodzenia ukraińskiego. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy w środowisku klasy wielokulturowym. Oprócz aspektów psychologicznych związanych z doświadczeniem migracji. W ramach warsztatów omówione zostaną także różnice w ukraińskim i polskim systemie edukacji. Przedstawioną zostaną też metody pracy z uczniem i rodzicem z Ukrainy, jak również propozycje ćwiczeń integracyjnych – informuje IOM. Trwa rekrutacja zainteresowanych nauczycieli, a liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie odbędzie się w Wydziale Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, V piętro, pok. 511). IOM oferuje uczestnikom prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, bezpłatne szkolenie z zapewnieniem przerwy lunchowej. Rekrutację prowadzi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.


Zarejestruj się

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby zapisania się do wybranej sieci Współpracy dla Poradni Psychologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.