Zapraszamy nauczycieli (w szczególności wychowawców klas), psychologów i pedagogów szkół ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. “Projekt lustro”. Jest to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej , który w swoim założeniu opiera się na potrzebach uczniów i uczennic wynikających z wiedzy na temat psychologii rozwojowej nastolatków, wiedzy neurobiologicznej i badaniach dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży. W swoim założeniu głównym czynnikiem wzmacniającym czynniki chroniące i jednocześnie osłabiającym czynniki ryzyka są pogłębione relacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz relacje między uczniami w klasie jako pozytywnej grupie rówieśniczej.

Program profilaktyki uniwersalnej “Projekt Lustro” w swoim założeniu opiera się na potrzebach uczniów i uczennic wynikających z wiedzy na temat psychologii rozwojowej nastolatków, wiedzy neurobiologicznej i badaniach dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży. W swoim założeniu głównym czynnikiem wzmacniającym czynniki chroniące i jednocześnie osłabiającym czynniki ryzyka są pogłębione relacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz relacje między uczniami w klasie jako pozytywnej grupie rówieśniczej.

Program składa się z 34 scenariuszy do realizacji na godzinach wychowawczych przez co najmniej 3 lata. Realizatorami mogą być wychowawcy klas (najbardziej optymalna sytuacja) oraz inni nauczyciele lub psycholodzy i pedagodzy szkolni.


Proces szkoleniowy składa się z 2 części: 

Część pierwsza - przygotowanie do realizacji pierwszych 12 scenariuszy:

- e-learning (około 2 godzin dydaktycznych)

- pierwszy 20 godzinny (2 dniowy) trening umiejętności w wersji stacjonarnej, na której osoby uczestniczące zapoznają się z pierwszymi 12 scenariuszami, ćwiczą realizację fragmentów scenariuszy, doskonalą umiejętności komunikacyjne niezbędne w trakcie realizacji programu oraz zapoznają się z dodatkowym scenariuszem do realizacji z rodzicami dotyczącej psychologii rozwojowej nastolatków (realizacja tego scenariusza nie jest obowiązkowa, aczkolwiek zalecana).

- pierwsza superwizja on-line (5 godzin dydaktycznych) odbywająca się po kilku tygodniach realizacji programu, podczas której omawiane są sukcesy oraz wyzwania dotyczące realizacji programu.


Część druga - przygotowanie do realizacji pozostałych 22 scenariuszy zajęć:

- drugi 20 godzinny trening umiejętności w wersji stacjonarnej (2 dni) podczas którego osoby uczestniczące zapoznają się z pozostałymi scenariuszami zajęć oraz ćwiczą niezbędne umiejętności potrzebne do realizacji programu.

- druga superwizja on-line (5 godzin dydaktycznych) odbywająca się po kilku tygodniach realizacji programu, podczas której omawiane są sukcesy oraz wyzwania dotyczące realizacji kolejnych scenariuszy programu.


Uczestnictwo w pierwszej i drugiej części wiąże się z otrzymaniem certyfikatu realizatora programu uprawniającego do prowadzenia zajęć z młodzieżą wg scenariuszy zawartych w podręczniku dla realizatorów. Udział tylko w pierwszej części skutkuje otrzymaniem zaświadczenia udziału w programie, jednakże nie daje uprawnień do prowadzenia zajęć wg wszystkich 34 scenariuszy zajęć.


Zgłoszenia do uczestnictwa prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie https://poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy/15

Więcej o “Projekcie lustro” dowiesz się na stronie: www.projektlustro.pl/opis-programu