Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Staramy się być blisko nauczycieli i odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Konsultujemy się z dyrektorami placówek i słuchamy waszych oczekiwań, wiemy ze czasem jest trudno wybrać odpowiednie, dopasowane potrzeb i możliwości.

Stąd też wzięła się nowa propozycja programu, którą proponujemy nauczycielom, specjalistom w bieżącym roku szkolnym.

W bieżącym roku szkolnym poza kontynuacją procesowego wspomagania, proponujemy szkolenia kierowane do indywidualnych pracowników.

Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie profilaktyczno–wychowawczym LifePlan Academy opartym o autorską Metodę Biegun opracowaną przez podróżnika Marka Kamińskiego na bazie jego życiowych doświadczeń popartych wiedzą z zakresu psychologii osiągania celów ( LifePlan Academy_27_09_Pom.pdf)

Nauczycielom pracującym z młodzieżą w wieku 14-17 lat proponujemy w tym zakresie dwa 4 godz. Szkolenia zakończone certyfikatem w obszarze prowadzenia LifePlan Academy z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji nt, LifePlan znajdziesz również tutaj  LPA 2pager_MAIN.pdf


Zgłoszenia do uczestnictwa prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie https://poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy/15

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zostaną poinformowane o spotkaniu online za pośrednictwem maila, na którym zostanie ustalony dalszy plan i szczegóły szkolenia.