Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Zapraszamy

Dzieci i młodzież doświadczające trudności emocjonalnych związanych ze zmianami adaptacyjnymi, przeżywające uczucia silnego lęku, smutku, złości niechęci do szkoły trudności w kontaktach z rówieśnikami, rodzeństwem w sytuacjach kryzysowych.

Cele spotkań

Cele spotkań wynikają z diagnozy i dostosowywane są przez terapeutę do indywidualnych potrzeb.

  • poprawa funkcjonowania w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • rozwój osobisty
  • wsparcie w zakresie budowania pozytywnej samooceny oraz wzmocnienia
  • poczucia własnej wartości
  • nauka budowania interakcji społecznych oraz efektywnej komunikacji
  • kształtowanie postaw i umiejętności z wykorzystaniem metod takich jak: trening
  • asertywności, trening radzenia sobie ze złością czy trening relaksacji
Spotkania
poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2023/2024
Prowadzący
mgr Grażyna Witko, mgr Magdalena Biłan- Brozenbach, mgr Izabela Kaznowska, mgr Patrycja Mikke, mgr Kaja Kowynia-Pietraszek