• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mające problemy emocjonalne, trudności w kontaktach z rówieśnikami, radzeniu sobie ze stresem, zaniżoną samoocenę.

Cele spotkań
  • poprawa funkcjonowania w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • rozwój osobisty
Spotkania
poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Dorota Sarna (ujęcie systemowe), mgr Grażyna Witko,mgr Magdalena Biłan-Brozenbach