• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Dzieci z następującymi trudnościami w zakresie mowy i języka:

 • z niedokształceniem mowy o typie afazji,
 • dzieci jąkające się,
 • dzieci dwu- i wielojęzyczne (dzieci obcokrajowców lub przybywające z zagranicy).
Cele spotkań
 • stymulowanie rozwoju mowy i języka– we wszystkich aspektach tego rozwoju 
 • wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka 
 • usprawnianie komunikacji językowej 
 • poprawa funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej 
 • stymulowanie rozwoju funkcji słuchowych 
 • korekta nieprawidłowości artykulacyjnych mających wpływ na proces czytania i pisania
Spotkania
poniedziałek - piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Liczebność grupy
Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach
Prowadzący
mgr Anna Pasek,mgr Anna Paluch, mgr Bożena Ruta,mgr Małgorzata Karakuszka, mgr Izabela Jackowska