Zapraszamy

Dzieci:

  • z niedokształceniem mowy o typie afazji
  • dzieci dwu- i wielojęzyczne (dzieci obcokrajowców lub przybywające z zagranicy).
Cele spotkań
  • stymulowanie rozwoju mowy i języka– we wszystkich aspektach tego rozwoju,
  • wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka,
  • usprawnianie komunikacji językowej,
  • poprawa funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej,
  • stymulowanie rozwoju funkcji słuchowych,
  • korekta nieprawidłowości artykulacyjnych mających wpływ na proces czytania i pisania.
Spotkania
poniedziałek - piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2022/2023
Liczebność grupy
Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach do 3 osób
Prowadzący
mgr Anna Pasek, mgr Anna Paluch, mgr Marta Bujas