• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów szkoły podstawowej o obniżonych możliwościach intelektualnych bądź ze zdiagnozowanym ryzykiem dyskalkulii lub dyskalkulią.

Cele spotkań
  • doskonalenie umiejętności matematycznych - w znacznej mierze poprzez zabawę
  • ćwiczenie koncentrowania uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości
  • obniżanie lęku powodowanego niepowodzeniami w nauce matematyki
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej – ruchowej.
Spotkania
wtorek-czwartek
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Marta Masłowska