Zapraszamy

Uczniów szkoły podstawowej o obniżonych możliwościach intelektualnych bądź ze zdiagnozowanym ryzykiem dyskalkulii lub dyskalkulią.

Cele spotkań
  • doskonalenie umiejętności matematycznych - w znacznej mierze poprzez zabawę
  • ćwiczenie koncentrowania uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości
  • obniżanie lęku powodowanego niepowodzeniami w nauce matematyki
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej – ruchowej.
Spotkania
czwartki, piątki, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2022/2023
Liczebność grupy
Zajęcia indywidualne lub w grupach do 3 osób
Prowadzący
mgr Marta Masłowska