• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów klas II - VI dzieci z grupy ryzyka dysleksji z trudnościami emocjonalnymi oraz adaptacyjnymi wraz z rodzicami.

Cele spotkań
  • wzmocnienie więzi rodzinnych
  • doskonalenie współpracy w grupie
  • stwarzanie sytuacji, w których rodzic może obserwować swoje dziecko i postrzegać je na tle grupy
Spotkania
RAZ NA KWARTAŁ, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Jolanta Bień, mgr Katarzyna Gorzko