Zapraszamy
 1. Dzieci z grupy ryzyka dysleksji z trudnościami emocjonalnymi oraz adaptacyjnymi. Ponadto zapraszamy uczniów, którzy mają zdiagnozowaną dysgrafię lub podejrzenie jej występowania, a jednocześnie borykają się z problemami w:
 • kojarzeniu doznań ruchowych z obrazami graficznymi,
 • kontroli wykonywanego ruchu graficznego,
 • ruchach celowych i precyzyjnych obu rąk,
 • kontroli nad wykonywanym ruchem w odtwarzaniu symboli graficznych,
 • orientacji w przestrzeni,
 • orientacji w schemacie swojego ciała,
 • kontaktach z rówieśnikami,
 • radzeniu sobie z zaniżoną samooceną spowodowaną niepowodzeniami szkolnymi,
 • radzeniu sobie ze stresem.
Cele spotkań
 • edukacyjny - poznawanie oraz nabywanie nowych umiejętności,  w tym interpersonalnych, które pozwolą dzieciom lepiej funkcjonować społecznie,
 • terapeutyczny - stworzenie możliwości do odreagowania napięć emocjonalnych i organizowanie doświadczeń korekcyjnych,
 • rozwojowy - dostosowanie zajęć do określonych potrzeb dominujących w danym okresie rozwoju.
Spotkania
poniedziałki, piątki - godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2022/2023
Liczebność grupy
do 10 osób
Prowadzący
mgr Jolanta Bień, mgr Katarzyna Gorzko