• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Dzieci z grupy ryzyka dysleksji z trudnościami emocjonalnymi oraz adaptacyjnymi. Ponadto zapraszamy uczniów, którzy mają zdiagnozowaną dysgrafię lub podejrzenie jej występowania, a jednocześnie borykają się z problemami w:

 • kojarzeniu doznań ruchowych z obrazami graficznymi
 • kontroli wykonywanego ruchu graficznego
 • ruchach celowych i precyzyjnych obu rąk
 • kontroli nad wykonywanym ruchem w odtwarzaniu symboli graficznych
 • orientacji w przestrzeni
 • orientacji w schemacie swojego ciała
 • kontaktach z rówieśnikami
 • radzeniu sobie z zaniżoną samooceną spowodowaną niepowodzeniami szkolnymi
 • radzeniu sobie ze stresem
Cele spotkań
 • edukacyjny - poznawanie oraz nabywanie nowych umiejętności,  w tym interpersonalnych, które pozwolą dzieciom lepiej funkcjonować społecznie
 • terapeutyczny - stworzenie możliwości do odreagowania napięć emocjonalnych i organizowanie doświadczeń korekcyjnych
 • rozwojowy - dostosowanie zajęć do określonych potrzeb dominujących w danym okresie rozwoju.
Spotkania
piątki
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Liczebność grupy
do 6 osób
Prowadzący
mgr Jolanta Bień, mgr Katarzyna Gorzko