Zapraszamy

dzieci ze szkół podstawowych, a także uczniów ze szkół ponadpodstawowych z:

  • trudnościami w nauce,
  • problemami w nauce czytania i pisania,
  • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, oraz u tych u których dysleksję już zdiagnozowano,
  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • trudnościami w koncentracji, zapamiętywaniu, w pracy wśród zakłócających dźwięków.
Cele spotkań

wsparcie uczniów z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, problemami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami w nauce szkolnej.

Spotkania
środy, czwartki, piątki - godziny popołudniowe
Okres trwania
Rok szkolny 2022/2023
Liczebność grupy
zajęcia indywidualne
Prowadzący
mgr Ewa Dybowicz