Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Zapraszamy

dzieci ze szkół podstawowych, a także uczniów ze szkół ponadpodstawowych z:

  • trudnościami w nauce,

  • problemami w nauce czytania i pisania,

  • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, oraz u tych u których dysleksję już zdiagnozowano,

  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

  • trudnościami w koncentracji, zapamiętywaniu, w pracy wśród zakłócających dźwięków.

Cele spotkań

wsparcie uczniów z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, problemami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami w nauce szkolnej.

Spotkania
poniedziałek, czwartek w godzinach 14-18, piątek w godzinach 14-16
Okres trwania
Rok szkolny 2023/2024
Liczebność grupy
zajęcia indywidualne
Prowadzący
mgr Ewa Dybowicz