Zapraszamy

uczniów i uczennice klas VI/VII oraz klas VIII, którzy/które:

  • przed przyjazdem do Polski pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
  • chcą się dowiedzieć czegoś więcej o sobie i swoich emocjach
  • chcą poznać techniki radzenia sobie ze stresem
  • chcą dowiedzieć się w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
Cele spotkań
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci z doświadczeniem migracji - grupa wsparcia,
  • stworzenie warunków do potraktowania doświadczenia migracji jako doświadczenia wzbogacającego,
  • rozpoznanie mocnych stron dzieci/młodzieży w celu budowania pozytywnej samooceny,
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcji pełnionych przez emocje w ludzkim organizmie,
  • rozwijanie zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, a także konfliktami rówieśniczymi,
  • poszerzanie umiejętności wyciszania się i relaksacji.
Spotkania
czwartki
Okres trwania
Rok szkolny 2022/2023
Liczebność grupy
2 grupy (uczniowie klas VI i VII oraz uczniowie klas VIII) po maksymalnie 6 osób
Prowadzący
mgr Urszula Majcher-Legawiec