• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów z grupy ryzyka dysleksji, a także dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze dysleksji rozwojowej oraz z inteligencją niższą niż przeciętna.

Cele spotkań
 • usprawnianie motoryki dużej, motoryki malej i precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
 • usprawnianie sprawności grafomotorycznych,
 • korygowanie nieprawidłowości chwytu narzędzia pisarskiego,
 • zmniejszanie napięcia i sztywności ciała w obrębie pleców i kończyny górnej,
 • korygowanie postawy przy pracy,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • utrwalanie zasad ortograficznych w praktyce i poprzez zabawę,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo słuchowej – ruchowej, zdolności skupienia uwagi, spostrzegania,
 • wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości
 • przywracanie prawidłowej postawy uczniów wobec nauki
Spotkania
poniedziałek – piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Liczebność grupy
do 3 osób
Prowadzący
mgr Anna Duda, mgr Małgorzata Karakuszka