Zapraszamy

dzieci jąkające się.

Cele spotkań
  • stymulowanie rozwoju mowy i języka– we wszystkich aspektach tego rozwoju,
  • wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka ,
  • usprawnianie komunikacji językowej ,
  • poprawa funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej ,
  • stymulowanie rozwoju funkcji słuchowych ,
  • korekta nieprawidłowości artykulacyjnych mających wpływ na proces czytania i pisania.
Spotkania
piątki, godziny popołudionowe
Okres trwania
rok szkolny 2022/2023
Prowadzący
mgr Bożena Ruta