Zapraszamy

uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Cele spotkań
  • usprawnianie sprawności grafomotorycznych,
  • korygowanie nieprawidłowości chwytu narzędzia pisarskiego,
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
  • utrwalanie zasad ortograficznych w praktyce i poprzez zabawę,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo słuchowej – ruchowej, zdolności skupienia uwagi, spostrzegania, logicznego myślenia, kodowania, kreatywności
  • zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez uwzględnienie specyfiki ich trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron,
  • wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości,
  • przywracanie prawidłowej postawy uczniów wobec nauki.
Spotkania
poniedziałek-piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
Rok szkolny 2022/2023
Prowadzący
mgr Małgorzata Karakuszka-Baran, mgr Magdalena Natanek, mgr Szymon Rozmus