Zapraszamy

Rodziców,  nauczycieli oraz dyrektorów, którzy:

  • chcą lepiej zrozumieć problemy emocjonalne i zachowanie dzieci,
  • potrzebują porady psychologicznej,
  • szukają odpowiednich strategii postępowania adekwatnych do zgłoszonego problemu,
  • potrzebują wsparcia psychologa.
Okres trwania
Rok szkolny 2022/2023
Prowadzący
Mgr Małgorzata Niewodowska, mgr Grażyna Witko, mgr Izabela Kaznowska