Zapraszamy

Zapraszamy wszystkich uczniów w celu wykonania przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy.

Cele spotkań
  • wykrycie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy,
  • zakreślenie obszaru trudności, co pozwala na podejmowanie dalszej,  specjalistycznej diagnostyki w konkretnym kierunku. Niewykryte  zaburzenia  zmysłów (zarówno w aspekcie fizycznym, jak i na poziomie  przetwarzania  odbieranych bodźców) we wczesnym okresie, mogą zaburzać  harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz  kontakt z rówieśnikami.
Spotkania
według potrzeb
Okres trwania
Rok szkolny 2022/2023
Prowadzący
mgr Małgorzata Karakuszka-Baran