Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Zapraszamy

Zapraszamy wszystkich uczniów w celu wykonania przesiewowych badań słuchu pod kątem występowania ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Cele spotkań
  • wykrycie  dysfunkcji w zakresie słuchu,
  • zakreślenie obszaru trudności, co pozwala na podejmowanie dalszej,  specjalistycznej diagnostyki w konkretnym kierunku. Niewykryte  zaburzenia  słuchu(zarówno w aspekcie fizycznym, jak i na poziomie  przetwarzania  odbieranych bodźców) we wczesnym okresie, mogą zaburzać  harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz  kontakt z rówieśnikami.
Spotkania
według potrzeb
Okres trwania
Rok szkolny 2023/2024
Prowadzący
mgr Małgorzata Karakuszka-Baran, mgr Katarzyna Gorzko, mgr Anna Pasek, mgr Magdalena Natanek, mgr Marta Bujas