• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów klas V, VI, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję, a jednocześnie:

  • chcą lepiej funkcjonować w grupie
  • chcą zdobywać nowe umiejętności interpersonalne
  • mają zaniżoną samoocenę i poczucie własnej wartości
Cele spotkań
  • edukacyjny - poznawanie oraz nabywanie nowych umiejętności, w tym interpersonalnych, które pozwolą dzieciom lepiej funkcjonować społecznie
  • terapeutyczny - stworzenie możliwości do odreagowania napięć emocjonalnych i organizowanie doświadczeń korekcyjnych
  • rozwojowy - dostosowanie zajęć do określonych potrzeb dominujących w danym okresie rozwoju.
Spotkania
piątki
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Liczebność grupy
do 6 osób
Prowadzący
mgr Jolanta Bień, mgr Katarzyna Gorzko