• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych opieką naszej Poradni, które chcą poprawić zdolność zapamiętywania, uczenia czy przypominania materiału.

Cele spotkań

Założeniem i celem terapii EEG-Biofeedback jest poprawa funkcjonowania dziecka w szkole, środowisku rodzinnym i rówieśniczym, poprawa koncentracji uwagi i pamięci, zmniejszenie symptomów nadpobudliwości psychoruchowej, ustąpienie tików nerwowych. Możliwa jest również poprawa zapisu EEG.

Spotkania
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 19.00
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Beata Tchorzewska, mgr Jolanta Radoń