• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mające problemy emocjonalne adaptacyjne w szkole. Ponadto uczniów, którzy mają szczególne trudności w:

 • kontaktach z rówieśnikami,
 • radzeniu sobie z zaniżoną samooceną spowodowaną niepowodzeniami szkolnymi,
 • kontroli negatywnych emocji,
 • radzeniu sobie ze stresem;
Cele spotkań
 • poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • podniesienie samooceny
 • zwiększenie kontroli emocji
 • radzenie sobie ze stresem
Spotkania
piątki, godz. 15.00-16.30
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Liczebność grupy
około 10 osób
Prowadzący
mgr Magdalena Biłan-Brozenbach, mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik