• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Rodziców i ich dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które doświadczają trudności emocjonalnych i adaptacyjnych.

Cele spotkań
  • zmniejszenie dolegliwości objawu 
  • poprawa funkcjonowania dziecka w rodzinie 
  • poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny
Spotkania
poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Dorota Sarna, mgr Barbara Woszczyna