• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook
Zapraszamy

Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze głębokiej dysleksji rozwojowej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, z inteligencją niższą niż przeciętna, z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Cele spotkań
  • stymulacja wielozmysłowa
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • utrwalanie zasad ortograficznych w praktyce
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej – ruchowej
  • ćwiczenie koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości
  • usprawnianie sprawności grafomotorycznych
Spotkania
poniedziałek - piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2018/2019
Prowadzący
mgr Małgorzata Niewodowska, mgr Jolanta Bień, mgr Katarzyna Gorzko, mgr Małgorzata Karakuszka, mgr Szymon Rozmus, mgr Dorota Sarna, mgr Beata Sroka, mgr Magdalena Natanek, mgr Małgorzata Mosur