Zapraszamy

Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze głębokiej dysleksji rozwojowej oraz z inteligencją niższą niż przeciętna.

Cele spotkań
  • stymulacja wielozmysłowa,
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
  • utrwalanie zasad ortograficznych w praktyce,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej – ruchowej,
  • ćwiczenie koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości,
  • usprawnianie sprawności grafomotorycznych.
Spotkania
poniedziałek - piątek, godziny popołudniowe
Okres trwania
rok szkolny 2022/2023
Prowadzący
mgr Katarzyna Gorzko, mgr Małgorzata Karakuszka-Baran, mgr Szymon Rozmus, mgr Beata Sroka, mgr Magdalena Natanek