Szanowni Państwo,

Dyrektor Małgorzata Niewodowska wraz z Zespołem Pedagogów Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  w Krakowie dnia 12 kwietnia  zorganizowała spotkanie informacyjno – szkoleniowe pt. „Włącz różnorodność. Wielokulturowość  w polskiej szkole. Jestem na TAK!”.

Dyrektorzy i pedagodzy mogli dowiedzieć się o tym:
- jakie są główne problemy dzieci przybywających/powracających z zagranicy
- jakie prawa mają zagwarantowane dzieci przybywające/powracające z zagranicy w polskiej szkole,
- na jakich warunkach i zasadach przebiega przystosowanie się dziecka do nowych wymagań i warunków uczenia się,
- a także w jakim zakresie szkoła powinna pomóc dzieciom powracającym z zagranicy uzupełnić różnice programowe i ewentualne braki w znajomości języka polskiego.

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentacje prelegentów biorących udział w spotkaniu.

„Wielokulturowość w świetle polskiego prawa oświatowego” mgr M.Niewodowska prezentacja-wielokulturowość m.niewodowska .pdf
„Doświadczenia związane z pracą z dziećmi przybywającymi z zagranicy w kontekście pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej” mgr M.Mosur prezentacja-wielokulturowosc-m-mosur.pdf 
„W sieci współpracy – o wspomaganiu pracy nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniami migracyjnymi” mgr D.Bucko  prezentacja-wielokulturowość-dr-dominika-bucko.pdf
„Rola doradcy metodycznego do spraw wielokulturowości w kontekście zadań SPPPDDZE” mgr U.Majer–Legawiec prezentacja-wielokulturowość-mgr-urszula-majcher-legawiec.pdf
  

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.


Załączniki:

wielokulturowosc - plakat.pdf

wielokulturowosc - program.pdf

Opublikowano 05 kwi 2018