• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • 12 422 43 83,
  660 637 312
 • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

               Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi realizuje  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy w ramach:

 • Procesowego wspomagania ukierunkowanego na pomoc  w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększenie kompetencji nauczycieli i podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. Może też być doskonalenie stricte w obszarze wykorzystania TIK w organizacji pracy zdalnej nauczycieli i specjalistów.  
 • Sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym, problemowym i dydaktyczno-wychowawczym.
 • Programu „ O uśmiech dziecka. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

Działania prowadzone w ramach wspomagania będą realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

W ramach procesowego wspomagania proponujemy doskonalenie nauczycieli z platform zdalnej edukacji oraz narzędzi do pracy z uczniami/dziećmi online. Poniżej lista niektórych tematów w tym zakresie:

 • Narzędzia Microsoft i Google rozwijające kompetencje kluczowe, samodzielność i kreatywność uczniów
 • Metody aktywizowania uczniów z zastosowaniem w edukacji online
 • Office 365
 • Google Classroom i narzędzia G-Suite
 • Wychowawca on line. Tikowa kreatywna świetlica
 • Tik na Tak, tak na tik, zrób projekty zdalne w mig!
 • I love teaching and learning - zdalna nauka języka obcego
 • Nauczanie zdalne od podstaw! Platformy do nauki online, narzędzia wspierające naukę ucznia w domu!
 • Platformy współpracy online z uczniami na przedmiotach humanistyczych, matematycznych, przyrodniczych, językach obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej

Rekrutacja do wskazanych zakresów wspomagania trwać będzie do 15 września 2020r. Uprzejmie prosimy o przesłanie formularzy zgłoszenia na wskazany poniżej adres mailowy:


Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli , wychowawców , specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia .  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami. 

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela .

wykaz sieci 2020-2021.pdf


Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Doradca metodyczny  Renata Flis

 

Opublikowano 28 sie 2020