Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

Nasza Poradnia stara się być blisko nauczycieli i odpowiadać na potrzeby i oczekiwania szkół, przedszkoli i placówek.


W związku z powyższym na Państwa prośbę w roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kontynuację działań dla szkół i placówek w ramach realizacji zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do współpracy wszystkie placówki dotychczas objęte wsparciem przez naszą Poradnię, ale także proponujemy współpracę innym szkołom/przedszkolom/ placówkom z Gminy Miejskiej Kraków.


W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

-diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,

-opracowaniu form wsparcia: możliwość udziału nauczycieli w szkoleniu w wymiarze nie większym niż 8 godzin dydaktycznych (w tym konsultacje grupowe i indywidualne prowadzone przez specjalistów)w zdiagnozowanym obszarze potrzeb

-wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,

-bieżącym monitoringu i ocenie efektywności.

Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli

z naszą Poradnią.

W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.


W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOŁY SZKOLENIA i KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE W FORMIE ONLINE, STACJONARNIE LUB W SPOSÓB MIESZANY


Formę wspomagania w roku szkolnym 2022/2023 prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia szkoły/placówki do współpracy z SPPPDDZNE i przesłać do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁlub w formie papierowej na adres ul. św. Gertrudy 2, 21-046 Kraków.


Karta zgłoszenia SZKOŁY- SPPPDDZNE Wspomaganie 2022-2023.doc


OFERTA NA WSPOMAGANIE ROZWOJU DLA INDYWIDULANYCH PRACOWNIKÓWW GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

Staramy się być blisko nauczycieli i odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Konsultujemy się z dyrektorami placówek i słuchamy waszych oczekiwań, wiemy ze czasem jest trudno wybrać odpowiednie, dopasowane potrzeb i możliwości.


Stąd też wzięła się nowa propozycja programu, którą proponujemy nauczycielom, specjalistom w bieżącym roku szkolnym .


W bieżącym roku szkolnym poza kontynuacją procesowego wspomagania, proponujemy szkolenia kierowane do indywidualnych pracowników.

1.

Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie profilaktyczno–wychowawczym LifePlan Academy opartym o autorską Metodę Biegun opracowaną przez podróżnika Marka Kamińskiego na bazie jego życiowych doświadczeń popartych wiedzą z zakresu psychologii osiągania celów ( więcej informacji - Program LifePlan Academy). Nauczycielom pracującym z młodzieżą w wieku 14-17 lat proponujemy w tym zakresie dwa 4 godz. Szkolenia zakończone certyfikatem w obszarze prowadzenia LifePlan Academy z dziećmi i młodzieżą.


Zgłoszenia do uczestnictwa w programie „Life Academy” prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie https://poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zostaną poinformowane o spotkaniu online za pośrednictwem maila, na którym zostanie ustalony dalszy plan i szczegóły szkolenia.


2.

Zapraszamy nauczycieli (w szczególności wychowawców klas), psychologów i pedagogów szkół ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. “Projekt lustro”. Jest to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej , który w swoim założeniu opiera się na potrzebach uczniów i uczennic wynikających z wiedzy na temat psychologii rozwojowej nastolatków, wiedzy neurobiologicznej i badaniach dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży. W swoim założeniu głównym czynnikiem wzmacniającym czynniki chroniące i jednocześnie osłabiającym czynniki ryzyka są pogłębione relacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz relacje między uczniami w klasie jako pozytywnej grupie rówieśniczej.( więcej informacji - “Projekt lustro”)

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w „Projekcie Lustro” prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie https://poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zostaną poinformowane o spotkaniu online za pośrednictwem maila, na którym zostanie ustalony dalszy plan i szczegóły szkolenia.Zapraszamy również do skorzystania z oferty

Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE na rok szkolny 2022/2023

https://www.poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy

Sieci współpracy i samokształcenia ułatwiają one wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Uczestnicy mają wpływ na tematykę spotkań i szkoleń. Dla uczestników sieci zaplanowane są spotkania z ekspertami a w ramach działalności sieci koordynatorzy przeprowadzają otwarte dla wszystkich nauczycieli szkolenia związane z tematyką prowadzonej przez nich sieci.

Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, ewadybowicz@gmail.com

Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE

Opublikowano 17 paź 2022