Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

W roku szk. 2021/2022 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi proponuje kontynuację działań dla szkół i placówek w ramach realizacji zadań związanych ze Wspomaganiem Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do kontynuacji działań wszystkie placówki dotychczas objęte wsparciem przez naszą Poradnię, ale także proponujemy współpracę w nowym roku szkolnym innym szkołom/przedszkolom/placówkom z Gminy Miejskiej Kraków

W ramach współpracy oferujemy wsparcie w

  • diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
  • opracowaniu form wsparcia: udział nauczycieli w konkretnym programie (szkolenie w wymiarze nie więcej niż 12 godzin dydaktycznych), konsultacje grupowe i indywidualne specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej
  • bieżącym monitoringu i ocenie efektywności.

Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z naszą Poradnią.

W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOŁY SZKOLENIA i KONSULTACJE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE W FORMIE ONLINE, STACJONARNIE LUB W SPOSÓB MIESZANY.   


Formę wspomagania w 2021/2022 r. prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia szkoły/placówki do współpracy z SPPPDDZNE w ramach Wspomagania -rok szkolny - 2021/2022 i przesłać do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁlub w formie papierowej na adres ul. św. Gertrudy 2, 21-046 Kraków.

Karta zgłoszenia dla SZKOŁY 2021/2022 - SPPPDDZNE  (w załączniku)


Zapraszamy również do skorzystania z oferty Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE (pełen wykaz sieci). 

Zgłoszenia przyjmowane są w formie on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego ---> FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIECI ROK SZKOLNY 2021/2022


Kontakt w zakresie wspomagania:

-Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com

Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

-Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, ewadybowicz@gmail.com


Zapraszamy do dalszej współpracy!

Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE

Opublikowano 08 paź 2021