Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo,
w związku z dużą ilością niekompletnych dokumentów dostarczanych przez Państwa do sekretariatu Poradni w związku z wydaniem opinii o potrzebie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przypominamy, że w składanej dokumentacji powinny znaleźć się: 

  • wniosek rodzica,
  • zaświadczenie lekarza specjalisty o wpływie przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w  szkole oraz ograniczeniach w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
  • w przypadku ucznia uczęszczającego do  szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole;
  • kserokopię aktualnej, nie starszej niż dwa lata opinii psychologiczno-pedagogicznej (nie opinii o potrzebie organizacji zindywidualizowanej scieżki kształcenia, jeżeli taka była już wydawana).

Przed złożeniem dokumentów zalecamy skonsultować się z psychologiem prowadzącym dziecko w Poradni.
Wszelkie dokumenty potrzebne do pobrania i złożenia wniosku o wydanie opinii przez naszą Poradnię są dostępne do pobrania TUTAJ lub osobiście w sekretariacie Poradni.


Opublikowano 11 cze 2024