Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Drodzy Państwo,

W ramach sieci współpracy i samokształcenia „ Zaburzenia komunikacji językowej – afazja , mutyzm” w SPPPDZNE przy ul. Św. Gertrudy 2 w Krakowie, jesienią tego roku planowane jest szkolenie na temat:„ Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Tym razem zapraszamy tylko psychologów.

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Tomsia

Psycholog, wykładowca. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci z Afazją w Krakowie oraz w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych  „Pro Familia”)

 

Proponowany zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie - znaczenie diagnozy psychologicznej w rozpoznawaniu niedokształcenia mowy o typie afazji; znaczenie diagnozy wielospecjalistycznej
  1. Rozwój językowy a kształtowanie się funkcji poznawczych, operacji myślowych oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka; specyfika potrzeb dzieci o zaburzonym rozwoju językowym;  środowisko wychowawcze i edukacyjne przyjazne dziecku z niedokształceniem mowy o typie afazji
  1. Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych w kontekście oceny poziomu rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzonym rozwojem językowym

- Czy każde „narzędzie niewerbalne” jest niewerbalne?

- Znaczenie ilościowej i jakościowej analizy wyników testów; analiza przypadku (analiza porównawcza protokołów i wyników badań, analiza opinii).

- Testy a inne narzędzia diagnostyczne.

      4. Adaptacja rodzica  do  niepełnosprawności dziecka jako czynnik istotny dla terapii i  edukacji dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji.

 

Chętne osoby proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres i.jackowska.poradnia@gmail.com do dnia 30.09.2020 r.

Termin szkolenia zostanie podany po stworzeniu listy zainteresowanych.

W zależności od panującej sytuacji pandemicznej szkolenie odbędzie się w realu lub on-line.

 

Serdecznie zapraszam

Izabela Jackowska

Koordynator sieci „Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm”

przy SPPPDZNE w Krakowie

Opublikowano 18 wrz 2020