• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Dziecko z dysleksją. Charakterystyka
i funkcjonowanie.

Cel:

podniesienie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej, etiologii, procedur diagnostycznych oraz funkcjonowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Prowadzący:

mgr Małgorzata Karakuszka, mgr Magdalena Natanek

Termin: 

     21.11.2019 (czwartek) godz. 16.00 (3 x 45 minut)

Miejsce: 

      SPPPDDZNE w Krakowie, ul św. Gertrudy 2

       

Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej

https://poradnia-psychologiczna.com/konferencje       

lub pod numerem telefonu: 12 422 43 83 w godzinach od 9.00 – 18.00 do dnia 19.10.2019

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opublikowano 25 paź 2019