Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu webinarów” Szkoła otwarta dla wszystkich” skierowanych do nauczycieli/ek, psychologów/żek, pedagogów/żek, dyrektorów/ek, wicedyrektorów/ek,  pracujących w szkołach oraz samorządowych placówkach oświatowych na terenie miasta Krakowa.

Webinary dotyczą pracy z uczniami i uczennicami  w zakresie rozpoznawania ich potrzeb psychofizycznych w dzisiejszych, trudnych czasach.

23 maja 2024 roku od godz. 16.30 zapraszamy na dwa wykłady:

  • Dziecko i rodzina wobec prawa  poprowadzi Anna Potocka - kurator sądowy  
  • Ktoś słowem złym zabija. Mowa nienawiści.  poprowadzi dr. Ewa Żmijewska


Organizatorami wydarzenia są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie.  

Współorganizatorami webinaru są Wydział Edukacji  we współpracy  z Wydziałem  Polityki Społecznej i Zdrowia  oraz  Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. 

Cykl webinarów finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Kolejnym etapem będzie prowadzenie warsztatów stacjonarnych przygotowane przez Autorki i Autorów poszczególnych rozdziałów.   

Podczas webinarów wykłady wprowadzające wygłoszą wybitni specjaliści i specjalistki w tej tematyce.

Link do zapisów na webinaria: https://lektikon.pl/wydarzenie/cykl-webinarow-szkola-otwarta-dla-wszystkich-webinar-vi-1-dziecko-i-rodzina-wobec-prawa-2-ktos-slowem-zlym-zabija-mowa-nienawisci-23-05-2024-16-30/

Projekt został zainicjowany pod parasolem działań miejskiego programu „Kraków dla równości”


W imieniu organizatorów,

Małgorzata Niewodowska -Dyrektor SPPPDDZNE

Katarzyna Migdał – Dyrektor PPP Nr 3


Opublikowano 20 maj 2024