Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu webinarów” Szkoła otwarta dla wszystkich” skierowanych do nauczycieli/ek, psychologów/żek, pedagogów/żek, dyrektorów/ek, wicedyrektorów/ek,  pracujących w szkołach oraz samorządowych placówkach oświatowych na terenie miasta Krakowa.

Webinary dotyczyć będą pracy z uczniami i uczennicami  w zakresie rozpoznawania ich potrzeb psychofizycznych w dzisiejszych, trudnych czasach.

11 kwietnia 2024 roku od godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie z  Panią profesor dr hab. Jolantą Panasiuk, która omówi temat neuroróżnorodności (Norma, normalność, neuroróżnorodność ) oraz z psychologiem Panem Stanisławem Bobulą, który przedstawi temat Nikt nie zyskuje wszyscy tracimy. Przemoc domowa i rówieśnicza.

Organizatorami wydarzenia są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie.  

Współorganizatorami webinaru są Wydział Edukacji  we współpracy  z Wydziałem  Polityki Społecznej i Zdrowia  oraz  Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. 

Cykl webinarów finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Podczas pozostałych spotkań – planowanych na  25 kwietnia oraz 24 maja 2024  – zaprezentowane zostaną kolejne rozdziały podręcznika adresowanego do osób pracujących z młodzieżą i dziećmi w środowisku szkolnym (edukacji formalna) i poza nim (edukacja pozaformalna). 

Kolejnym etapem będzie prowadzenie warsztatów stacjonarnych przygotowane przez Autorki i Autorów poszczególnych rozdziałów.   

Podczas webinarów wykłady wprowadzające wygłoszą wybitni specjaliści i specjalistki w tej tematyce.

Link do zapisów na webinaria: https://lektikon.pl/wydarzenie/webinar-iv/

Organizatorzy:

Małgorzata Niewodowska -Dyrektor SPPPDDZNE

Katarzyna Migdał – Dyrektor PPP Nr 3

Projekt został zainicjowany pod parasolem działań miejskiego programu „Kraków dla równości”

Opublikowano 04 kwi 2024