Drodzy Rodzice, 

Biorąc pod uwagę przepisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)  uczniom szkół - klientom Naszej Poradni oraz zgody Organu Prowadzącego (Nr pisma EK-03.4424.112.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.)informujemy, iż dnia 17 kwietnia 2019r.(środa) zajęcia w SPPPDDZNE zostają zawieszone ze względu na trwający strajk.
Jednocześnie informuję, że podczas strajku w godz. 8:00-19:00 będzie działać sekretariat,  który zapewnia możliwość uzyskania bieżącej informacji.

Zdajemy sobie sprawę, że Nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale prosimy o wyrozumiałość.

Opublikowano 05 kwi 2019