• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo,                                            

Dnia 27.09. 2019 w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w zakresie dostosowania formy i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów z afazją. Zostało ono zorganizowane na wniosek nauczycieli  z warszawskiej Społecznej  Szkoły Podstawowej   Integracyjna nr 100 STO oraz Stowarzyszenia „Razem Rozkodujmy Afazję”. Wnioskodawcy zwrócili uwagę CKE na fakt, że dzieci z afazją jako jedyna grupa dzieci z niepełnosprawnościami (w myśl przepisów oświatowych), do tej pory nie ma możliwości korzystania z  "własnego" arkusza egzaminacyjnego.

Kilkugodzinne spotkanie miało charakter roboczy. W naradzie oprócz dyrektora CKE Marcina Smolika i jego współpracownic wzięły też  udział  osoby zaproszone:

Bożena Maria Brzozowska - Stowarzyszenie Rozkodujmy Afazję

Elżbieta Drewniak - Wołosz - SOS-W dla Dzieci z Afazją w Krakowie; ekspert PZL

Marlena Kurowska - Zakład Logopedii i Emisji Głosu IPS UW

Agnieszka Maryniak - Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny UW

Anna Łukaszewicz - psycholog ze Społecznej  Szkoły Podstawowej   Integracyjna nr 100 STO w Warszawie

Anna Paluch – Specjalistyczna P.P.P. dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w    Krakowie; ekspert PZL

Agnieszka Zborowska - nauczyciel ze  Społecznej  Szkoły Podstawowej   Integracyjna nr 100 STO w  Warszawie

W pierwszej części spotkania omówiono objawy i specyfikę zaburzenia oraz ich wpływ na proces uczenia się i sytuację  szkolną. Następnie zastanawiano się nad rodzajem ograniczeń, trudności i ich wpływem na możliwości wykonania zadań testowych, zawartych w obowiązkowych arkuszach egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski). Brano pod uwagę rodzaj dotychczas opracowanych  dostosowań dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że dzieci z afazja wymagają jednak własnego, starannie opracowanego arkusza egzaminów w klasie VIII i ewentualnie podczas matury.

Podjęto decyzję o dalszej współpracy mającej na celu opracowanie arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych dziedzin wiedzy z zamiarem  możliwie jak najszybszego wprowadzenia ich w życie.


Opublikowano 03 paź 2019