• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2018 roku, o godzinie 17.00, na ulicy Grodzkiej 64, w sali 205 i będzie poświęcone dostępnym na rynku materiałom do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz tym, które podczas zajęć można wykorzystać. Wspólnie ustalimy Państwa oczekiwania i priorytety oraz rozplanujemy pracę Sieci w nadchodzących miesiącach.
Osoby zainteresowane proszę o potwierdzenie swojej obecności w sekretariacie Poradni.

Koordynator Sieci
dr Dominika Bucko

Opublikowano 12 wrz 2018