• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci Niepowodzeniami Edukacyjnymi ul.Św.Gertrudy2, zaprasza Animatorów Rozwoju Szkoły dnia 24.05.18r.w godz.13:00-15:00 na spotkanie podsumowujące Wspomaganie Rozwoju  Szkół w roku szkolnym 2017/2018. Na spotkaniu zostanie przedstawiony sposób przygotowania sprawozdania i ewaluacji wspomagania oraz zaprezentowana zostanie oferta Wspomagania naszej Poradni na kolejny rok szkolny 2018/2019. Uczestnicy będą także mieć możliwość doskonalenia  swoich kompetencji w obszarze wykorzystania metod coachingowych w organizacji efektywnej współpracy z nauczycielami, rodzicami i dziećmi . Zapraszamy także pedagogów szkolnych. Dyrektorów prosimy o oddelegowanie przedstawicieli z Państwa szkół.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22 maja(tel. 12 422 43 83 lub e-mail:spppddzne@gmail.com)

           

 

                                                    Małgorzata Niewodowska – dyrektor  SPPPDDZNE

                                                    Ewa Dybowicz- koordynator ds. wspomagania przy SPPPDDZNE

Opublikowano 14 maja 2018