Ostatnio relacjonowana przez nas inauguracja kursów języka polskiego dla nauczycielek i nauczycieli ukraińskich i asystentek oraz asystentów międzykulturowych była doskonałą okazją do przeprowadzenia rozmowy z Urszulą Majcher-Legawiec, zajmującą się edukacją uczniów z doświadczeniem migracji, prezeską Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja - jednego z realizatorów przedsięwzięcia.


Pani Urszulo, spotykamy się w przededniu rozpoczęcia kursów języka polskiego dla nauczycieli, a właściwie nauczycielek ukraińskich i asystentów/asystentek międzykulturowych. Jeśli mogłaby Pani, proszę o przybliżenie szczegółów i celów tego projektu?

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Edukacji Miasta Krakowa i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. Realizatorami kursu są firma Be Yourself, reprezentowana przez Panią Annę Ryszkę i Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Celem projektu jest wsparcie procesu nabywania kompetencji komunikacyjno-kulturowych, adaptacji i integracji uchodźców przybyłych do Krakowa po wybuchu wojny w Ukrainie oraz – w związku z faktem, że kurs przeznaczony jest dla kadr edukacyjnych – rozwijanie słownictwa branżowego w zakresie języka edukacji szkolnej, tak zwanego JES-PL.


Kurs będzie realizowany w wakacje. Jakim zainteresowaniem się cieszy? Gdzie i jakie zajęcia będą realizowane?

Kursy zaczynają się 1. lipca 2022 i potrwają do końca września lub nawet początku października. Zgłosiło się 150 nauczycielek i 60 asystentek międzykulturowych. Zajęcia realizują lektorki z wieloletnim doświadczeniem, przygotowane do pracy z dorosłymi, absolwentki odpowiednich studiów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia odbywać będą się w szkołach w Krakowie oraz w SPPPdDzNE przy ul. Gertrudy 2.


Osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy posługują się językiem polskim na bardzo zróżnicowanym poziomie. Czy jest to brane pod uwagę podczas organizacji zajęć?

Dla grupy nauczycieli i nauczycielek pochodzenia ukraińskiego oraz asystentek/asystentów międzykulturowych projekt zapewnia naukę języka polskiego na poziomie wynikającym z diagnozy. Diagnoza poziomu językowego uczestników pozwoliła na wyłonienie 12 grup na na różnych poziomach zaawansowania: od A1.2 do B2. Udział w kursie ma zapewnić wsparcie informacyjne w zakresie spraw życia zawodowego (realia systemu edukacji w Polsce), adaptację kulturową oraz wsparcie procesu integracji/inkluzji społecznej, także w środowisku zawodowym.


Jakie przewidywane efekty i realne korzyści przyniesie uczestnikom ukończenie kursu?

Uczestnicy biorący udział w kursie, po jego ukończeniu będą mogli w miarę samodzielnie załatwiać swoje codzienne sprawy po polsku w sklepie, urzędzie i w sferze usług, brać udział w życiu kulturalnym, lokalnych wydarzeniach z kalendarza tradycji i zwyczajów polskich oraz rozumieć ich wspólnototwórczą rolę, a także angażować się w życie społeczne oraz podejmować tzw. mediacje międzykulturowe. Nabywanie języka pozwoli także uczestnikom czytać i rozumieć teksty branżowe napisane w języku akademickim. Uczestnicy doskonalący swoje umiejętności będą mogli w dużej sprawności językowej uczyć uczniów polskich i ukraińskich po polsku w zakresie wyznaczonym przez podstawę programową lub – w przypadku asystentów międzykulturowych – skuteczniej wspierać środowisko edukacyjne w komunikacji międzykulturowej.


Czy zaplanowane są jakieś dodatkowe aktywności, spoza obszaru językowego, które pomogą uczestnikom kursu odnaleźć się w polskiej rzeczywistości edukacyjnej i kulturowej?

Poza działaniami służącymi poznawczym celom projektu, zaplanowano także działania służące integracji i inkluzji. W ramach kursu realizowane będą projekty służące wymianie doświadczeń między społecznością Ukraińców w Krakowie a innymi mieszkańcami miasta – nauczycielkami i nauczycielami, specjalistami szkolnymi itp.


Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałych efektów realizowanego przedsięwzięcia dla organizatorów i przede wszystkim jego uczestnikom.
Rozmowę z Panią Urszulą przeprowadziła Małgorzata Karakuszka-Baran

Zdjęcia: Magdalena Natanek

Opublikowano 07 lip 2022